ใช้ REX BAVARIAN DARK และ IREKS-WHEAT SOUR

เวลาตีผสม:

เกลียว: ช้า 5 นาที เร็ว 3 นาที

อุณหภูมิแป้ง:

26° C – 27° C

พักแป้งครั้งมี่หนึ่ง:

40 – 45 นาที

น้ำหนักในการแบ่งแป้ง:

0.150 กก.

พักแป้งครั้งที่สอง:

ไม่ต้อง

การขึ้นรูป:

ปั้นเป็นก้อนกลม

พักแป้งครั้งสุดท้าย:

45 – 50 นาที

อุณหภูมิในการอบ:

250° C

เวลาในการอบ:

12 นาที