Malt Koncentrat

 1. January 05, 2019

  สูตร ขนมปังสวิสเกรน

  ใช้ อิเร็ค มัลติ,มอลต์ คอนเซ็นเทรดฟอร์แมท วี2000 และอิเร็ค…
  อ่านต่อ
 2. January 04, 2019

  สูตร สไปซ์เบเกิ้ล

  ใช้ อิเร็ค มัลติ เวลาในการผสม:
  อ่านต่อ
 3. January 03, 2019

  สูตร สไปซ์เบคอนแอนด์ซีเรียลโรล

  ใช้ อิเร็ค มัลติ อุณหภูมิแป้ง:
  อ่านต่อ