IREKS -Soft

 1. February 06, 2019

  สูตร ขนมปังแอปปริคอทและแครนเบอร์รี

  ใช้ เฟรนซ์ วิลเลจ มิกซ์,อิเร็ค วีทซาวและอิเร็ค ซอร์ฟ
  อ่านต่อ
 2. February 05, 2019

  สูตร วาไรตี้ เบรดเอเชี่ยน

  ใช้ เร็ก มิลาโน่,ฟอร์แมต วี2000,อิเร็ค วีทซาว และอิเร็ค ซอร์ฟ
  อ่านต่อ
 3. February 04, 2019

  สูตร ปาเน็ตโทน

  ใช้ ฟอร์แมต วี2000,อิเร็ค ซอร์ฟและอิเร็ค วีทซาว
  อ่านต่อ
 4. February 02, 2019

  สูตร สไปซ์โทส

  ใช้ อิเร็ค มัลติ เวลาในการผสม: เกลียว, 2 + 8…
  อ่านต่อ
 5. January 31, 2019

  สูตร ขนมปังแตงโม

  ใช้ อิเร็ค ซอร์ฟ,อิเร็ค วีทซาวและอิเร็ค ครัวซ็อง มิกซ์
  อ่านต่อ
 6. December 31, 2018

  สูตร ขนมปังไวน์แดงกับวอลนัท

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,อิเร็ค วีทซาว ฟอร์แมท วี2000 และ…
  อ่านต่อ