IREKS MULTI

 1. January 05, 2019

  สูตร ขนมปังสวิสเกรน

  ใช้ อิเร็ค มัลติ,มอลต์ คอนเซ็นเทรดฟอร์แมท วี2000 และอิเร็ค…
  อ่านต่อ
 2. January 04, 2019

  สูตร สไปซ์เบเกิ้ล

  ใช้ อิเร็ค มัลติ เวลาในการผสม:
  อ่านต่อ
 3. January 03, 2019

  สูตร สไปซ์เบคอนแอนด์ซีเรียลโรล

  ใช้ อิเร็ค มัลติ อุณหภูมิแป้ง:
  อ่านต่อ
 4. January 02, 2019

  สูตร ซาวเคราท์ ทวิสเตอร์

  ใช้ อิเร็ค มัลติ เวลาในการผสม:
  อ่านต่อ
 5. December 29, 2018

  สูตร มิวนิค บาร์

  ใช้ อิเร็ค มัลติ เวลาในการผสม: เกลียว, 4 + 4…
  อ่านต่อ
 6. December 24, 2018

  สูตร ผัดกะเพราสแน็ค

  ใช้ อิเร็ค มัลติ เวลาในการผสม:
  อ่านต่อ
 7. December 19, 2018

  สูตร ผัดกะเพราสแน็ค

  ใช้ อิเร็ค มัลติ เวลาในการผสม: …
  อ่านต่อ
 8. October 24, 2018

  สูตรขนมปัง World Champion Rolls

  ใช้ IREKS MULTI , FORMAT V2000, IREKS WHEAT SOUR และ MALT KONCENTRATE อุณหภูมิแป้ง: 26 - 27° C เวลาตีผสม:…
  อ่านต่อ
 9. October 21, 2018

  สูตรขนมปังสวิสเบรด

  ใช้ IREKS-MULTI,FORMAT V2000,IREKS WHEAT SOUR และ MALT KONCENTRAT เวลาตีผสม: เกลียว, 2 + 7…
  อ่านต่อ
 10. September 26, 2018

  ขนมปังฮอทดอกบาวาเรียน

  เวลาในการผสม: เกลียว,4+6 นาที อุณหภูมิแป้ง 18° C – 22° C น้ำหนักแบ่งแป้ง: แป้ง 1.000…
  อ่านต่อ