FRENCH VILLAGE MIX

 1. February 26, 2019

  สูตร ขนมปังซี๊ดแอนด์เกรน 5%

  ใช้ เฟรนช์ วิลเลจ, อิเร็ค ซอร์ฟพลัส, อิเร็ค วีทซาว
  อ่านต่อ
 2. February 09, 2019

  สูตร พูลเบรด

  ใช้ เฟรนซ์ วิลเลจ มิกซ์ ฮาลาล เวลาในการผสม:
  อ่านต่อ
 3. February 06, 2019

  สูตร ขนมปังแอปปริคอทและแครนเบอร์รี

  ใช้ เฟรนซ์ วิลเลจ มิกซ์,อิเร็ค วีทซาวและอิเร็ค ซอร์ฟ
  อ่านต่อ
 4. November 24, 2018

  สูตรขนมปังเกรนแอนด์ซี๊ด

  ใช้ FRENCH VILLAGE เวลาในการผสม: เกลียว,…
  อ่านต่อ
 5. September 05, 2018

  สูตรสำหรับ Cheese-Onion Lattice

  เวลาในการผสม: เกลียว: 2 นาที ช้า, 10 นาที เร็ว อุณหภูมิโด:  ประมาณ 26 
  อ่านต่อ