ใช้ IREKS CROISSANT MIX และ GOLDEN PASTRY CREAMเวลาในการผสม:
อ่านต่อ