ใช้ IREKS CROISSANT MIX และ GOLDEN PASTRY CREAM
เวลาในการผสม:
3 + 6 นาที
อุณหภูมิแป้ง:
ประมาณ 26° C – 27° C
เวลาพักแป้ง:
ไม่ต้อง
น้ำหนักแบ่งแป้ง:
0.080 กิโลกรัม
การขึ้นรูป:
ทรงกลมยาว
เวลาพักแป้งครั้งที่สอง:
15 นาที
เวลาพักแป้งครั้งสุดท้าย:
ประมาณ 30 นาที  
อุณหภูมิในการอบ:
ประมาณ175° C, ไม่เปิดไอน้ำ
เวลาในการอบ:
ประมาณ13 นาที  

โรยหน้า:

อัลมอนด์

ศึกษาเพิ่มเติม