Monthly Archives: December 2018

 1. December 31, 2018

  สูตร ขนมปังไวน์แดงกับวอลนัท

  ใช้ เร็ก บาวาเรียนดาร์ก,อิเร็ค วีทซาว ฟอร์แมท วี2000 และ…
  อ่านต่อ
 2. December 29, 2018

  สูตร มิวนิค บาร์

  ใช้ อิเร็ค มัลติ เวลาในการผสม: เกลียว, 4 + 4…
  อ่านต่อ
 3. December 28, 2018

  สูตร มินิ คลาสสิค ซาเชอร์

  ใช้ บราวนี่มิกซ์ กลูเต็นฟรี
  อ่านต่อ
 4. December 27, 2018

  สูตร มินิ คัลโซเน่

  ใช้ อิเร็ค เมสแม็กซ์ เวลาในการผสม: 
  อ่านต่อ
 5. December 26, 2018

  สูตร ขนมปังโบว์ไส้ซิซิเลี่ยน เลม่อนครีม

  ใช้เร็ก มิลาโน่,อิเร็ค ซอร์ฟพลัสและอิเร็ค วีทซาว
  อ่านต่อ
 6. December 25, 2018

  สูตร ซาวโด ไลน์ไรย์เบรด

  ใช้ อิเร็ค วีทซาว,ลามูเร็ตและเร็ก บาวาเรียน ดาร์ก
  อ่านต่อ
 7. December 24, 2018

  สูตร ผัดกะเพราสแน็ค

  ใช้ อิเร็ค มัลติ เวลาในการผสม:
  อ่านต่อ
 8. December 22, 2018

  สูตร ขนมปังมะกอกคารามาต้า

  ใช้ เร็ก บาวาเรียน ดาร์กและลามูเร็ต
  อ่านต่อ
 9. December 21, 2018

  สูตร เร็ก มิลาโน่ พาย

  ใช้ เร็ก มิลาโน่ แป้ง: เร็ก…
  อ่านต่อ
 10. December 20, 2018

  สูตร กลูเต็นฟรี แอปเปิ้ลทาร์ต

  ใช้ อิเร็ค เบรดมิกซ์ กลูเต็นฟรี
  อ่านต่อ
หน้า