การเตรียม: เวลา: 12-14 นาที เวลาในการหมักแป้งและพักแป้ง: 70-80…
อ่านต่อ